Zabezpečení přístupových cest snadno a rychle – umístění detektorů

Chcete ochránit své místnosti pomocí zabezpečovacích systémů? Pak věnujte zvýšenou pozornost klíčovému aspektu v komplexním systému zabezpečení, a to zabezpečení přístupových cest.

Jak efektivně a spolehlivě zabezpečit přístupové cesty si představíme v následujícím článku.

Přístupové cesty vybavte zabezpečovacími systémy

Nejprve bychom si měli ujasnit, co rozumíme pod pojmem přístupová cesta. Nejedná se totiž pouze o chodby a místnosti, které do zabezpečovaného prostoru vedou, nýbrž také okna umístěná do výšky 3 metrů a také balkóny. Přístupové cesty by pak měli být kontrolovány zabezpečovacím systémem a měli bychom pokrýt možné způsoby narušení. Chceme-li však udržet cenu na přiměřené hodnotě, tak je nutné dělat menší kompromisy. Některé přístupové cesty totiž mohou být příliš komplikované, že je případný zloděj s největší pravděpodobností nepoužije. Jiné přístupové cesty se naopak samy nabízí. Jedná se například o zadní dveře, prosklené stěny a další.

Rozmístění EZS - dům

Jak na to

Existuje několik typů detektorů, kterými je možno přístupovou cestu zabezpečit.

Otevírání dveří a okna

Detekce otevření dveří a okna je logicky metodou, kterou je možné zabezpečit dveře a okna. Při otevření pak detektor patřičně zareaguje. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost individuální instalace na každé dveře a okno, čímž se zvyšují jak finanční náklady, a to především při přítomnosti většího počtu dveří a oken.

Pohyb osob

Detektory pohybu osob můžeme pokrýt místnosti až o ploše 50 m2 (teoreticky i větší). Jeho výhodou je, že není nutnost zabezpečovat ani dveře, ani okna, jelikož detektor zachytí pohyb osoby v celé místnosti. Velkou výhodou je nižší náročnost na instalaci a zároveň i na údržbu. 

Rozbití skla

Existuje možnost detekovat rozbití skleněné výplně o ploše od 1 m2. Tento typ detektorů je ideální pro zabezpečení větších skleněných ploch, tedy například výloh, či prosklených stěn. Detektor rozbití skla pak bývá v mnoha případech doplněn detektorem pohybu osob.

Kam komponenty zabezpečovacích systému umístit

Profesionální zabezpečovací systémy bývají složeny z více komponent, a to primárně z centrální ústředny řídící jednotlivé komponenty, klávesnice či dálkového ovladače a detektorů, případně i sirén. Kam tyto komponenty umístit?

Centrální ústředna

U centrální ústředny je důležité to, aby nemohla být narušena, ale zároveň je nutno uvědomit si, že při běžném provozu není nutné k ní přistupovat. Nejčastěji bývá umístěna v různých komorách či na WC. Při výběru jejího umístění je však důležité dbát na to, aby nedocházelo k přehřívání.

Ovládací klávesnice

Klávesnice bývá umístěna u vchodu do prostoru, který je zabezpečený. Je důležité, aby k ní byl dobrý přístup, jelikož se využívá k zapnutí a vypnutí bezpečnostního systému. Zároveň je vhodné, avšak ne zcela nutné, aby klávesnice byla umístěna v prostoru, který je hlídaný.

Detektor pohybu

Detektory pohybu je vhodné umístit zhruba do dvoumetrové výšky v rohu místnosti. Detektor nesmí být v žádném případě zakryt jakýmkoliv předmětem, jelikož by mohla být narušena jeho činnost. Ani přímé působení topení, klimatizace či jiného zdroje tepla není zcela vhodné.

Detektor rozbití skla

Detektor rozbití skla, nebo také detektor tříštění skla, je umisťován naproti skleněné výplni, tedy například výloze či prosklené stěně, přičemž vzdálenost od skla nesmí přesáhnout určitý počet metrů. Umístěn by měl být stejně jako detektor pohybu ve zhruba dvoumetrové výšce od podlahy.

Detektor otevření dveří a oken

Magnetický detektor otevření dveří a oken bývá namontován přímo na dveřích či oknech. Nutno je dbát na to, aby při otevírání a zavírání dveří/oken, nedošlo k jeho poškození. Detektory otevření dveří a oken se skládají ze dvou částí – magnetu a detekční části. Zatímco magnet reaguje na pohyblivou část oken a dveří, detekční část reaguje na tu nepohyblivou.

Požární detektor

Detektor požáru se instaluje na strop místnosti, aby mohl zareagovat na známky stoupajícího kouře či zvyšující se teploty. Kvůli efektivitě pak je vhodné uvědomit si, na kterých místech by požár mohl vzniknout a požární detektor nainstalovat přímo nad toto místo. Vhodné je však i umístění ve středu místnosti. Jeden požární detektor je schopen zabezpečit místnost o ploše přibližně 30 m2.

Detektor zaplavení

Mezi další využívané detektory můžeme zařadit například detektor zaplavení, ten se umisťuje do bezprostřední blízkosti zdroje možného zaplavení (vedle pračky, myčky apod.).

Siréna

V případě využití interiérové sirény je vhodné vybrat místo, kde bude dobře slyšet, přičemž je vhodné, aby byla v místnosti zabezpečené bezpečnostním systémem. Exteriérové sirény pak můžou být umístěny na libovolném místě na objektu. Jejich výhodou jsou obranné prvky, které brání jejímu zneškodnění. Stejně jako interiérová siréna, by měla být při poplachu dobře slyšet. Vhodným místem na její umístění je štít domu, kde zároveň dává najevo, že je objekt zabezpečen.

Elektronické zabezpečovací systémy