Mějte ve firmě bezpečno - používejte zabezpečovací systémy

O tom, že pokud vlastníte firmu, je nutné přemýšlet o její bezpečnosti, není třeba polemizovat. Otázkou však zůstává, jakou metodu zabezpečení zvolit. Odpovědí mohou být zabezpečovací systémy.

Proč vůbec zabezpečovat?

Vždycky se najde někdo, kdo vám, ať už vědomě či nevědomky, bude chtít uškodit. Zloději, výtržníci – ti jsou jasní, některé kontrolní mechanismy však můžete využít i pro udržování si přehledu o celkovém dění ve firmě nebo kontrolu svých zaměstnanců.

Způsoby moderního zabezpečení firmy

Zabezpečovací systémy

Základem zabezpečovacího systému bývají vnitřní a venkovní kamery. Z praktického hlediska je vhodné vybírat kamerový systém se záznamovým úložištěm dat. Kromě sledování v reálném čase tak budete mít k dispozici i videozáznam, který v případě potřeby lze použít jako důkazní materiál.

Vedle toho hrají důležitou roli mechanismy u potenciálních vstupů do objektu. Jedná se o pohybová čidla, senzory rozbití okenních výplní, detektor otevření dveří a oken apod. Ty jsou napojeny na poplachové sirény, které okamžitě vzbudí rozruch. Tyto prvky jsou aktivní ve chvíli, kdy je hlídaný objekt liduprázdný. Střežený prostor lze navíc rozdělit do několika zón a zabezpečení aktivovat pouze v některých. Tím si zajistíte, že i když se v budově nějací zaměstnanci nacházejí, místa, kde nejsou, budou střežena. Samozřejmostí jsou pak požární čidla, detektory zaplavení apod., které jsou aktivní nepřetržitě.

Majitel či pověřená osoba se o jakékoliv nestandardní situaci (pokus o vniknutí do objektu apod.) dozví okamžité po zaznamenání této nežádoucí aktivity. Nejčastěji se tak děje pomocí SMS (MMS, hlasový hovor - možnost odposlechu).

Další možností moderního zabezpečení firmy jsou pak přístupové a identifikační systémy.

Pult centrální ochrany

Pro zajištění maximální možné ochrany existuje možnost napojení zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany (PCO). S tímto krokem získáte nepřetržitý dohled nad vaším majetkem. Obsluha PCO vás bude v případě jakýchkoliv pokusů o narušení okamžitě informovat. V té samé chvíli má možnost ihned kontaktovat patřičné orgány (Policie ČR, záchranná služba apod.), případně na místo vyšle vlastní hlídku.

Fyzická ostraha

Alternativu k elektronickému zabezpečení představuje fyzická ostraha. Realizuje se buď jako stálý dohled nad objektem nebo formou občasných pochůzek. Zároveň může strážný evidovat a kontrolovat příchozí a odchozí osoby u vstupu do objektu.

Pochůzky může provádět i recepční, stejně tak monitoring bezpečnostních kamer.

Profesionální zabezpečení bezpečnostní agenturou

Všechny výše uvedené služby zajišťují profesionální bezpečnostní agentury. Jedná se o pohodlnější, bezpečnější a účinnější řešení než zkoušet chránit vlastní firemní majetek svépomocí. Níže uvedené služby zajistí jakékoliv požadavky na vaši ochranu.

Služby bezpečnostní agentury:

Bezpečnostní systémy

 • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • Požární bezpečnostní systémy
 • Kamerové systémy
 • Přístupové systémy

Fyzická ostraha

 • Ostraha objektů
 • Ostraha kulturních a sportovních akcí
 • Pult centrální ochrany (monitoring hlídaného objektu 24 h denně, 7 dní v týdnu pomocí EZS)
 • Recepční služby
 • Řešení nestandardních situací (jako např. dohled nad "náctiletými" na kulturních akcích, vyhrožování atd.)
 • Převoz cenin
 • Kontrola pracovních neschopností

Doplňkové služby

 • Úklidové služby
 • Facility management (administrativní a technický, starost o zeleň, požární ochrana a další)
 • Kurzy a školení (kurz první pomoci, střelecké kurzy...)