Bezpečnostní systémy a jejich druhy

V dnešní době jsou bezpečnostní systémy nepostradatelnou součástí nejen firemních prostor, ale i soukromých objektů. Bohužel už nepřevládá strach o naše majetky, ale i naše životy a životy našich blízkých. Pomocnou rukou v tomto jsou elektronické zabezpečovací systémy a bezpečností systémy, které jsou bezpečnostní bariérou mezi potenciálním nebezpečím a chráněným zájmem.

Mezi bezpečností systémy, které jsou využívány k ochraně osob, majetku a dat patří například: Elektronické zabezpečovací systémy (EZS), Elektronické protipožární systémy (EPS), Uzavřené televizní okruhy, kamerové systémy (CCTV), Domovní telefony, videotelefony (DT, VDT), Evakuační systémy, ozvučení (EVAK, OZV), Systémy kontroly vstupu a docházky (SKV, Acces), Záložní zdroje (UPS) a Nouzové a únikové osvětlení (NO).

EZS - elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy jsou ideální například při výstavbě nových prostor, ovšem své využití najdou i ve stávajících objektech. Zabezpečovací systém nabízí vysokou prevenční efektivitu a v případě vloupání včas informuje příslušná místa. Pokud chcete dosáhnout maximální efektivnosti EZS, je na místě použít také mechanických zabezpečovacích možností (mříže, bezpečnostní dveře, zámky). Díky tomu, že EZS vytváří nejen prostorovou, ale i plášťovou ochranu majetku, je jeho zásada vcelku jednoduchá. Aktuální stav systému jen nepřetržitě sledován řídící ústřednou, které v případě impulsu aktivuje jak zvukové, tak i světelné sirény, dále SMS zprávy, MMS zprávy, hlasový hovor a mnohé další. Stejně jako mnohé další bezpečností systémy, je možné i EZS propojit s pultem centrální ochrany (PCO).  V případě, že zvolíte mnohem sofistikovanější systém, lze využít i domácí automatizace, díky které můžete jako uživatel ovládat například domovní osvětlení, žaluzie, garážová vrata, topení, televizi atd. Nemalou oblibu mají také nejrůznější detektory jako např. RIP čidla, detektory rozbití skleněné výplně, detektory otevření dveří atd. Mezi praxí ověřené výrobce bezpečnostních systémů patří společnosti JABLOTRON, PARADOX, SATEL, HONEYWELL, TEXECOM, RISCO atd.

EZS - elektronické zabezpečovací systémy

EPS - elektronická požární signalizace a požární systémy

Všem fyzickým a právnickým osobám je dle zákona č.133/1985 Sb., dána povinnost prevence požární ochrany majetku a životů. Proto jak asi tušíte, jsou EPS nepostradatelným bezpečnostním zařízením. Při požáru jde doslova o každou vteřinu, která je rozhodující nejen v otázce ztráty majetku, ale bohužel i často životů. Právě z těchto důvodů je EPS nastaven tak, aby včas a co nejrychleji informoval hasiče. Prioritou systému EPS je včas odhalit požár v jeho počátku. Zda je v daném objektu zapotřebí EPS, se usuzuje z výsledků norem pro požární bezpečnost. Konkrétně se posuzují únikové východy, hasicí přístroje, odvětrání a nouzová schodiště.  V případě, že je z požární zprávy usouzeno, že se jedná o objekt s vyšším rizikem vzniku požáru a ohrožení osob, musí být kromě již zmíněného také nainstalována bezpečnostní elektronická požární signalizace. V takovémto případě je ještě potřeba zajistit samostatnou ústřednu EPS, společně s poplachovou signalizací pro Hasičský záchranný sbor (HZS), či pro jiná místa, která jsou s 24 hodinovou obsluhou (PCO).

Pouze vysoce kvalitní a souhrnné požární zabezpečení, může plnohodnotně plnit svůj úkol a plnit svou funkci ochrany majetku a lidských životů. K prověřeným výrobcům těchto systémů patří společnost ESSER, SCHRACK, LITES, MENVIER nebo ZETTLER.

EPS - elektronická požární signalizace a požární systémy

CCTV - kamerové systémy

Stěžejním vybavením každého bezpečnostního systému jsou právě bezpečnostní kamery, které slouží k efektivnímu sledování venkovních a vnitřních prostor. Velkou výhodou je, že lze tento systém propojit s počítačovými sítěmi, internetem a mnohými aplikacemi. Samotná montáž vychází z pozice bezpečnostních kamer, celkového prostředí, či požadované efektivity systému. Kamery jsou velmi oblíbené zejména k ochraně vstupů, vjezdů, jako podpora ostrahy, kontrola a zabezpečení ve finančních podnicích, monitoring osob v nemocnicích či dalších veřejných prostorách a podobně. V neposlední řadě jsou využívány i do bytových prostor.

Pro posílení dat klasickou síťovou infrastrukturou jsou využívány IP kamerové systémy. V tomto případě mohou majitelé nejen pozorovat, ale i zaznamenávat video pomocí IP sítě. K osvědčeným výrobcům těchto systémů patří společnost INTELLEX, VISION, SAMSUNG, BOSCH, či SIEMENS.

CCTV - kamerové systémy

ACS - přístupové systémy

K přístupovým systémům je potřeba rozdělit daný prostor areálu do jednotlivých zón, kde jsou konkrétní přístupové terminály s nutnou identifikací pracovníků. Díky tomu lze dosáhnout vysoké bezpečnosti, protože každý ze zaměstnanců má své přístupové oprávnění. V prostředí České republiky nejsou výjimkou drobné krádeže na pracovišti. Díky přístupovému systému bude mít jen vybraná skupinka pracovníků přístup právě do vybraných prostorů, kde bude možnost krádeži výrazně eliminována. Řízení přístupu je možné čipy, kartami či pomocí otisků prstů. V tomto případě je ovšem na místě ohlídat možnost půjčování si čipů a karet mezi sebou, což neplatí při otisku prstů. V poslední době jsou novinkou biometrické čtečky, které fungují právě na již zmíněných otiscích prstů. Jejich obliba je zapříčiněna mimo jiné také jejich cenovou přijatelností.

ACS - přístupové systémy

Systém docházek

Úkolem přístupového systému je také zaznamenávat pohyb, který je zaznamenáván pomocí dat z čtečky. Právě i z těchto důvodů je velmi oblíbená biometrie, která identifikuje pomocí otisků prstů. Své místo pomalu ale jistě získává i v bytových domech, jako ochrana před nežádoucími osobami.